S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Upplev kyrkan åk 4-5

Upplev kyrkan är ett interaktivt koncept där klassen får upptäcka och utforska kyrkorummet och de händelser och kyrkliga riter som sker där. Tillsammans utforskar vi såväl gudstjänstens innehåll med bibelläsning, psalmsång, böner dop och nattvard, som kyrkliga symboler och handlingar.

Upplev kyrkan är ett ekumeniskt samarbete som tar upp olika kyrkosamfunds olika traditioner. Upplev kyrkan är ett sätt för klassen att lära sig mer om den kristna traditionen, gudstjänsten och kyrkorummet genom aktivt deltagande. Ingen förkunskap krävs.

Upplev kyrkan genomförs på våren i Abrahamsbergskyrkan och S:ta Birgitta kyrka men går också bra att boka in under egna tider i alla Brommas kyrkor under hela året.
Då Bromma kyrka delvis är från 1100-talet går vandringen där att få med medeltidskoppling. Hör i så fall av er om det. Bromma kyrka är stäng för renovering under 2019.

Vandringen tar cirka 60 minuter.

kyrko 4286 
Go to top