S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Julvandring åk 1-2

jul scannad s
 Julen är en av de största högtiderna vi firar i Sverige, och början av det nya testamentet. Men vad hände egentligen? Klassen får följa med på en vandring tillbaka i tiden till år 0. De får träffa och prata med Maria, Jesu mamma, och hans pappa Josef. Varför skulle de skattskrivas i Betlehem? Och hur visste de vise männen var de skulle hitta Jesusbarnet? Vad hände på ängen medan herdarna vaktade sina får? Välkommen på en spännande vandring med julen i centrum där barnen själv får delta och upptäcka julens kristna budskap.

Som klass kan ni komma båda åren och få två lite olika infallsvinklar på julevangeliet. I och med detta blir det repetition, igenkännande men också överraskande och spännande. 

Julvandringen genomförs några veckor innan jul i Abrahamsbergskyrkan, Västerledskyrkan och Ängbykyrkan.

Vandringen tar cirka 50 minuter.

jul 3089 
Go to top