S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Välkommen till Skolkyrkan Brommas hemsida!


Skolkyrkan i Bromma är en arbetsgemenskap som stöds av alla kristna kyrkor och samfund i området. Vi vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för lärare och elever. Skolkyrkan är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan 1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan.

Här på hemsidan kan du läsa om vår verksamhet, boka in din klass till vandring och hitta kontaktuppgifter till oss som jobbar med skolkyrkan.

Go to top