S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Bibeläventyret

Skulle du vilja att din klass lär sig berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur berättelserna hänger ihop? Vi erbjuder lektioner i Gamla- och Nya Testamentet.

Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi.

Barnen får fundera på vad Tio Guds bud är för något och lära sig dem på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta och dessutom - de har kul under tiden!

I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i 1 Mosebok i Gamla Testamentet, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I Nya Testamentet, del två, följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott mm.

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi "Tio Guds bud" och den "Gyllene regeln". 


”Bibeläventyret är ett mycket roligt och pedagogiskt sätt att ge eleverna kunskap om bibelns berättelser ur ett historiskt perspektiv. Mycket av det centrala innehållet i Lgr11 finns med. På det sättet underlättar det för mina lärare att planera kring religionskunskap och historia. Som rektor vill jag ge mina lärare möjligheten att få Bibeläventyret till sin klass i årskurs 4 och 5. Alla elever deltar och tycker det är roligt, oavsett bakgrund och religiös tillhörighet. Jag rekommenderar alla rektorer att köpa in Bibeläventyret – det underlättar för dina lärare och eleverna lär sig på ett kreativt sätt!”

Vibeke Eriksson, rektor i Stockholms stad.


För mer information besök www.bibelaventyret.se

LÄRARFOLDER: http://www.bibelsallskapet.se/folder

För mer information om Bibeläventyret här i Bromma kontakta Monica Spolén, se kontakt. 

 

Go to top