S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Brev till vårdnadshavare

Bromma, 2016-08-26

Hej vårdnadshavare!

Skolorna i Bromma och Skolkyrkan Bromma har sedan lång tid tillbaka haft en bra och givande relation. Många elever besöker kyrkor i samband med upplevelsevandringar, kyrkvisningar, skolavslutningar eller andra tillfällen. Nu är det ditt barns tur att besöka en av våra kyrkor i samband med en upplevelsvandring eller kyrkvisning.

Skolkyrkan Bromma är ett ekumeniskt samarbete mellan Equmeniakyrkan (Abrahamsbergskyrkan och Kyrkan vid Brommaplan) och Svenska kyrkan (Bromma församling och Västerleds församling).

Vi bjuder in till 4 fasta upplevelsevandringar varje år och utöver det finns det möjlighet att boka in andra besök så som kyrkvisning. Under upplevelsevandringarna guidas eleverna mellan olika rum där små teaterscener spelas upp. Vi försöker att arbeta med olika sinnen och intryck. De fasta vandringarna som vi har är:

Julvandring (åk 1-2)
Här får klassen höra berättelsen om när Jesus föddes.

Påskvandring (åk 2-3)
Här får klassen höra berättelsen om Jesus sista dagar och uppståndelse.

Upplev kyrkan (åk 4-5)
Här får klassenutforka kyrkorummet och de händelser och kyrkliga riter som sker där.

Allhelgonavandring (åk 5-6)
Här får klassen samtala och fundera kring död, sorg, tröst, hopp, begravning och allhelgonahelgen.

Så hur går nu det här ihop med den nya skolplanen (Lgr 11)?
Inga problem alls!

I skolplanen kan vi läsa att läraren i sin undervisning har möjlighet att planera in fördjupningsdelar, där då t.ex. en religiös företrädare kan bjudas in eller att klassen går till en kyrka, moské eller synagoga.

I skolplanen kan vi också läsa att utbildningen inte får innehålla några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. Ingen fara! Våra vandringar innehåller inte några sådana inslag.

För mer information besök www.skolkyrkanbromma.se

Hoppas ditt barn ser fram emot sitt besök i kyrkan!

Hälsningar Skolkyrkan Bromma

Go to top